Toestellen voor warm water (= boiler)

homeik huuronderhoud en herstellingenToestellen voor warm water (= boiler)

onderhoud

Voor het onderhoud van de boiler heeft Woonmaatschappij Ijzer & Zee een contract afgesloten met onderhoudsfirma. U betaalt hiervoor iedere maand een bijdrage in de huurlasten. De onderhoudsfirma komt één keer per 2 jaar bij u langs om de boiler na te zien en te kuisen. Is dit bij u niet het geval? Verwittig dan de Woonmaatschappij. Is er een defect aan uw boiler? Bel naar de onderhoudsfirma: 0800 90 166.
U mag het onderhoud van uw boiler niet zelf doen. Laat steeds de onderhoudsfirma aan uw boiler werken.
Verlucht regelmatig de ruimte waar de boiler staat om CO-vergiftiging te voorkomen. Plaats geen brandbare materialen op de ketel of te dicht bij de ketel (brandgevaar).

herstelling

In onderstaande tabel lees je wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wil je meer informatie over de verantwoordelijke? Klik dan op de iconen hierboven.

wat is er aan de hand?
Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst
Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder
Er is een lek bij de boiler
De boiler werkt niet zoals het moet
Het water wordt niet warm

Hangt er een gasgeur in de woning? Draai dan onmiddellijk uw GASKRAAN DICHT en BEL EANDIS: 0800/65 0 65 of Infrax-West: 0800/60 888. Trek bij een defect aan de elektrische keukenboiler onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en leg de zekering af.