Basistaalvaardigheid Nederlands

Voor nieuwe huurders sinds 1 januari 2023 geldt een taalkennisvereiste. Na twee jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Spreekt u voldoende Nederlands of bent u bereid om het te leren? 

Dit is geen voorwaarde om in te schrijven.
Wel dient u na twee jaar sociaal huren een verplicht niveau Nederlands te hebben. Dit niveau is vastgesteld op niveau A 2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Want het is belangrijk dat u de buren, medebewoners en de mensen in uw omgeving begrijpt.
Daarom willen wij u daarover al informeren.

Als  u zonder twijfel duidelijk de vereiste taalkennis bezit kunnen wij dit vaststellen bij inschrijving.

  • Dit is zo voor de toekomstige referentiehuurder, de gehuwde, wettelijke of feitelijke partner.
  • De nationaliteit, herkomst of de leeftijd spelen hierbij geen rol.

Het bezit van een diploma van een Nederlandstalige instelling is voldoende om uw kennis van het Nederlands te bewijzen. ( schoolopleiding , gevolgde cursus )
We kunnen ook de Kruispunt Sociale Zekerheid raadplegen om te zien of u zich al  aangemeld hebt om Nederlands te leren.

Hebt u het vereiste niveau Nederlands nog niet?

Contacteer  het agentschap integratie en inburgering.  Want na twee jaar sociaal huren moet u niveau A 2 van het Nederlands hebben.

Website: www.integratie-inburgering.be

Adres: Sociaal Huis : Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde.
Tel. 059/233 547 – 0478/804 394 (Agata Koniuch)
oostende@integratie-inburgering.be  en westhoek@hvn-wvl.be

Boete

Heb je het basisniveau Nederlands niet na twee jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.

Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt jouw dossier op.

Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

  • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

  • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.