Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

Voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

1.    Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben. 

2.    Huurders wonen te klein of te groot

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de ‘rationele bezetting’. Dat wil zeggen dat de woning zo goed mogelijk afgestemd moet zijn op het aantal bewoners dat er woont en hun fysieke mogelijkheden. 

Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te klein voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.

Wanneer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.  

Opgelet, er zijn regels waaraan je moet voldoen om te mogen verhuizen naar een grotere woning wanneer je huidige woning te klein is geworden voor je gezin:

 • Gezinshereniging: Het kan zijn dat jouw woning te klein is geworden omdat een deel van jouw gezin uit het buitenland is toegekomen. Je kan dan enkel met voorrang verhuizen naar een grotere woning als je vooraf aan jouw sociale huisvestingsmaatschappij meldde dat je een gezinshereniging plande. Als de sociale huisvestingsmaatschappij niet op de hoogte was dat een deel van jouw gezin nog in het buitenland was, kan je geen voorrang krijgen. Je kan wel opnieuw inschrijven met je voltallige gezin voor een grotere woning, maar dan zonder voorrang.
 • Meerderjarige personen: Het kan zijn dat jouw woning te klein is geworden omdat er tijdens jouw huurovereenkomst meerderjarige personen zijn komen bijwonen. In dit geval krijg je ook geen voorrang. Je kan je wel opnieuw inschrijven met je voltallige gezin voor een grotere woning maar dan zonder voorrang.

Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te groot voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een kleinere woning.

Een huurder woont te groot wanneer het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan één. Dat betekent dat een alleenstaande persoon te groot woont vanaf drie slaapkamers, een koppel vanaf vier slaapkamers en een koppel met één kind vanaf vijf slaapkamers.

3.    Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

Je huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten je om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen: 

 • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of je huurt een ADL-woning. Maar, de persoon waarvoor de ADL-woning eigenlijk bestemd was, woont niet langer in de woning. 
 • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

Je krijgt dan voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

4.    Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 

Je bent een kandidaat-huurder. Je werd benadeeld bij de toewijzing van een woning. De toezichthouder vond deze beslissing niet terecht. Of, je kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.
Je krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 

5.    Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

Je bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. Je moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat je in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denk je dat je in zo een situatie zit, bespreek het met ons. 

6.    Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kandidaat-huurder. Je gezin is nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving. 
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België. Dan krijg je nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor je huidige situatie.

7.    Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:

 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast. 
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
 • De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.

*Opgelet: in deze situatie krijg je niet automatisch voorrang. Je moet voldoen aan zes voorwaarden. Informeer je hierover bij ons.

8.    Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omtandigheden kan inroepen.