onderhoud

Reinig en droog de gootsteen na elk gebruik. Verwijder regelmatig haren uit de afvoer.
Reinig de gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen!
Gooi geen olie of resten van eten in de gootsteen. Dit kan voor verstoppingen zorgen.
Giet in de zomer regelmatig water in de verdampte sifons. Dit voorkomt onaangename rioolgeuren in huis.

herstelling

In onderstaande tabel lees je wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wil je meer informatie over de verantwoordelijke? Klik dan op de iconen hierboven.

wat is er aan de hand?
De gootsteen staat los of is kapot
Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten
Er is waterschade omdat de silicone rondom de gootsteen versleten is
Er is een lek of schade door het losdraaien van de sifon
Er zijn putjes of barsten in de email
Er zit elektriciteit op de gootsteen
Ijzer & Zee Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een slechte constructie
Ijzer & Zee Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon
Ijzer & Zee Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan
Ijzer & Zee De toplaag email is afgesleten

Bel naar de onderhoudsfirma: 0800 90 166 (iedere werkdag van 08:00 tot 16:00)