Regenput en septische put

homeik huuronderhoud en herstellingenRegenput en septische put

onderhoud

Laat uw regenput om de 2 jaar reinigen.
Laat de septische put om de 5 jaar leegtrekken.
Als u verhuist moet u de septische put, de regenput en de afvoerleidingen laten reinigen door een gespecialiseerde firma. Woonmaatschappij IJzer & Zee zal hiervan een attest vragen.

herstelling

In onderstaande tabel lees je wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wil je meer informatie over de verantwoordelijke? Klik dan op de iconen hierboven.

wat is er aan de hand?
Er is een verstopping door een voorwerp, door olie of door (frituur-)vet
Het regenwater is vuil door een verstopping
Ijzer & Zee Er is een verstopping door een breuk of verzakking onder de grond of door een te smalle buis
Ijzer & Zee Vuil water loopt terug in de put door een fout in de constructie
Ijzer & Zee Er is geurhinder door een kapot putdeksel