onderhoud

Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft een bevoegde firma aangesteld die instaat voor het keuren en onderhouden van de liften. De liften worden om de zes maanden gekeurd en om de 10 jaar volledig getest.
Gebruik de lift NIET om te verhuizen. Schade in de lift is ten laste van de huurder(s).
Roken in de lift is verboden.

herstelling

In onderstaande tabel lees je wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wil je meer informatie over de verantwoordelijke? Klik dan op de iconen hierboven.

wat is er aan de hand?
Ijzer & Zee De lift werkt niet zoals het hoort

Is de lift bij gebruik defect, bel dan eerst de liftfirma. Indien de liftfirma de herstelling niet binnen een redelijke termijn uitvoert, bel dan naar Woonmaatschappij IJzer & Zee.