Ingang-gang-traphal

homeik huuronderhoud en herstellingenIngang-gang-traphal

onderhoud

Betaalt u voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen van uw appartement? Dan zorgt Woonmaatschappij IJzer & Zee voor een poetsfirma. Na ongeveer een jaar verrekent Woonmaatschappij IJzer & Zee de werkelijke kosten. Betaalt u niets voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen in en rond het gebouw? Dan wordt er een beurtrol opgemaakt.
De poetsfirma mag geen opdrachten aannemen van huurders.
Plaats geen meubels, toestellen of huisvuil in de gangen, op de trappen of in de inkom. De kosten voor het verwijderen ervan zijn ten laste van de huurder.
Bent u de sleutel van de sasdeur en/of appartementsdeur kwijt? Neem dan contact op met de Woonmaatschappij.

herstelling

In onderstaande tabel lees je wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wil je meer informatie over de verantwoordelijke? Klik dan op de iconen hierboven.

wat is er aan de hand?
Ijzer & Zee Alle schade en defecten in de gemeenschappelijke delen, zoals in de inkom, gang of traphal, worden door de Woonmaatschappij hersteld. Als schade te wijten is aan ouderdom of overmacht zijn herstellingen aan de gemeenschappelijke delen ten laste van de Woonmaatschappij. Voor alle andere herstellingen moeten de bewoners die gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke delen betalen. Jaarlijks krijgt u van de Woonmaatschappij een afrekening van deze kosten, samen met de berekening van de huurlasten. Uitzonderlijke herstellingskosten (bv. ontstoppen van de riolering) worden soms meteen gefactureerd aan alle huurders.

Meld schade of defecten in de gemeenschappelijke delen op tijd aan de Woonmaatschappij.