Nieuwe CBO-procedure voor private initiatiefnemers gelanceerd

09 november 2021 door Woonmaatschappij IJzer & Zee

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceerde op 1 oktober 2020 een nieuwe procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Met CBO kunt u als projectontwikkelaar, bouwfirma, aannemer, … sociale woningen op eigen gronden bouwen. De VMSW voorziet voor deze procedure 130 miljoen euro: 100 miljoen euro voor sociale huurwoningen, 30 miljoen euro voor sociale koopwoningen.

Met Woonmaatschappij Ijzer & Zee nemen wij deel aan deze nieuwe procedure. Wij zoeken een partner om sociale woningen in de gemeentes De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Diksmuide, Koekelare, Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst en Kortemark te bouwen.

Waarom kiezen voor CBO?

  • Projecten die aan de voorwaarden voldoen, hebben veel kans om gerealiseerd te worden. Het is een zekere manier om uw eigen gronden te ontwikkelen.
  • De VMSW faseert de procedure. Zo blijven de kosten en ook uw risico beperkt. De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.

Geïnteresseerd?

Via e-Procurement dient u uw kandidatuur in voor 11 februari 2022. U stelt hierbij uw onderneming en projectsite voor. Als uw kandidatuur voldoet, dan nodigt de VMSW u uit om tegen eind augustus 2022 een ontwerp van de woningen uit te werken.

Alle documentatie en informatie vindt u op de website van de VMSW.

Met vragen kunt u terecht bij cbo@vmsw.be. De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SHM’s.