Maildisclaimer

Afstand verantwoordelijkheid * Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en – in voorkomend geval – alleen bestemd voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Dit bericht met eventuele bijlagen verbindt bv Woonmaatschappij IJzer & Zee op geen enkele wijze, evenmin kan bv Woonmaatschappij IJzer & Zee aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen. Kopiëren, doorsturen, verdelen of andere gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud of van een gedeelte van de inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden is niet toegestaan bv Woonmaatschappij IJzer & Zee staat door de elektronische verzending van dit bericht en eventuele bijlagen niet in voor de juistheid ervan, de juiste volledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Er kunnen hierdoor ook geen rechten ontleend worden aan de informatie. Mocht deze e-mail per vergissing op een verkeerde bestemming binnenkomen, vragen wij u beleefd om ons hierover te informeren en deze e-mail te verwijderen.