Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en de ‘afzonderlijke belastbare inkomsten’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van Wonen in Vlaanderen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidindex.

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag in 2024 niet lager zijn dan 11.337 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2024
Alleenstaande zonder persoon ten laste

45.303 euro

Alleenstaande met handicap zonder
persoon ten laste

49.827 euro

Alle andere situaties:

67.948 euro

Per persoon ten laste verhogen met:

4.524 euro