Wijziging in de huurprijs voor familieleden met een ernstige handicap

  • Home
  • Ik huur
  • Wijziging in de huurprijs voor familieleden met een ernstige handicap

Sinds 1 januari 2020 berekenen we jouw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt zijn/haar inkomen mee en is jouw huurprijs hoger.  

Dit verandert nu opnieuw. Hierdoor is jouw huurprijs opnieuw lager. Dit gebeurt op twee manieren. 

Wat verandert er?

1. Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt hun inkomen nu niet meer of maar deels mee

Het gaat over:

  • jouw ouders, grootouders en overgrootouders
  • jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
  • jouw broers en zussen 
  • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 

  • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 12.297,78 euro? Dan telt het inkomen niet mee. 
  • Is dit inkomen hoger dan 12.297,78 euro? Dat telt alleen het bedrag erboven mee. 

2. Dubbele gezinskorting 

Je krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als je nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want, je krijgt al een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt.