Tellers en meters

homeik huuronderhoud en herstellingenTellers en meters

onderhoud

Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst als er kans op bevriezing is.
Draai de waterkraan dicht als u voor lange tijd afwezig bent.
Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de nutsmaatschappij.

herstelling

In onderstaande tabel lees je wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wil je meer informatie over de verantwoordelijke? Klik dan op de iconen hierboven.

wat is er aan de hand?
Het lood voor de verzegeling is weg
Er komt bijna geen water uit de kranen door een vervuilde filter bij de tellers
Er komt bijna geen water uit de kranen door een defecte drukmeter bij de tellers
De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast

Is er een lek in de gasleiding of waterleiding? Draai de HOOFDKRAAN DICHT en bel de nutsmaatschappij.