Centraal inschrijvingsregister (CIR)

06 maart 2024 door Alexandre Giele

Vanaf 18 maart gebeurt de inschrijving voor een sociale huurwoning online. Vanaf dan is er in Vlaanderen één centraal inschrijvingsregister (CIR), in beheer van het Agentschap Wonen. Elke kandidaat-huurder moet zijn inschrijving digitaal (her)bevestigen. Als de kandidaat-huurder niet bevestigt, verliest hij zijn plaats op de wachtlijst en zijn recht op huurpremie.

De ontwikkeling van het CIR gaat gepaard met de nodige kinderziektes. We merken dat er veel fouten zijn geslopen in de overdracht van gegevens van de kandidaat huurders. We willen daarom met aandrang vragen om uw dossier vanaf 18 maart online zeker te controleren. U kan dit zelf doen via bovenstaande website. Wie er niet in slaagt om dit zelf te doen, kan met onze diensten een afspraak maken en wij zullen u hiermee helpen. De lokale OCMW’s zullen ook tijd voorzien om vanaf mogelijk de kandidaat huurders hierin te ondersteunen.