Aanvraagformulier onderwijscheques Stad Veurne

17 september 2021 door Alexandre Giele

De sociale dienst Veurne zet actief in op de bestrijding van kinderarmoede. De scholen zijn een belangrijke partner in deze strijd. U kent ongetwijfeld de onderwijscheques van Veurne.

We stellen vast dat de onderwijscheques onderbenut worden. Dit komt omdat te weinig mensen weten dat ze recht hebben op deze tussenkomst. Daarnaast was de aanvraagprocedure te omslachtig.  

Voor de inwoners van Veurne is het aanvraagsysteem sterk vereenvoudigd.

De papieren onderwijscheques zijn omgezet in een tussenkomst die rechtstreeks aan de school gestort wordt.

De bedragen van de tussenkomst werden verhoogd:

  • Kleuter: tussenkomst van 45 euro per jaar op de schoolfacturen
  • Lager onderwijs: tussenkomst van 85 euro per jaar op de schoolfacturen
  • Secundair onderwijs: tussenkomst van 100 euro per jaar op schoolfacturen

Wie heeft recht:

  1. Leerlingen van wie de ouder(s) recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Dit kan je zien aan het nummer 1 op de klever van de mutualiteit.

OF

  1. Leerlingen van wie de ouder(s) in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer zijn.

OF

  1. Leerlingen van wie de ouder(s) een leefloon of een equivalent leefloon van het OCMW ontvangen.

De aanvraag onderwijscheques voor de  leerling. Dit document kan u ook op onze website terugvinden:   https://www.veurne.be/nl/e-loket/premies-en-subsidies/onderwijscheques

Dit document wordt door de ouders ingevuld en aan de school terugbezorgd.

Indien gewenst kunt u een papieren versie op school vragen.

Het ingevulde document mailt de school vervolgens door naar  sociale.dienst@veurne.be. De sociale dienst controleert de gegevens op het document en bevestigt vervolgens aan de school of er al dan niet recht is op de tussenkomst.

De school kent vervolgens een korting toe op de schoolfactuur.

Heeft u vragen?

U kan mailen naar sociale.dienst@veurne.be of bellen naar 058 33 23 37. U kan de projectmedewerker ook rechtstreeks contacteren amelie.tettelin@veurne.be of 058 33 23 03.