Klachten

Klachtenbehandelaar

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst in het bijzonder, maak dan je klacht over aan de klachtenbehandelaar.
We zoeken samen naar een oplossing.
We sturen je binnen de twee dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 30 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving. 
De klachtenbehandelaar bij Woonmaatschappij IJzer & Zee is
Kimberly Neufkens
Brugse Steenweg 2
8630 Veurne
Tel. 058/31.22.40 - Mail. info@ijzerenzee.be

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij je bieden, dan kan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 
De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

Toezichthouder

Ben je niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je de toezichthouder contacteren.
Je kan dit enkel voor de bepaalde van onze beslissingen, namelijk:

  • Over een toewijzing van een sociale woning aan een andere kandidaat-huurder.
  • Om geen rekening te houden met je actueel besteedbaar inkomen, wanneer je in collectieve schuldenregeling of budgetbemiddeling of -beheer bent.
  • Om je geen versnelde toewijzing toe te staan.
  • Om je te schrappen als kandidaat-huurder uit het register.
  • Om je een toewijzing van een sociale woning te weigeren.
  • Om je niet in te schrijven in het inschrijvingsregister of je niet te laten toetreden tot de huurovereenkomst.
  • Om jouw voorkeuren te weigeren qua woning, ligging …
  • Om je niet op te nemen voor de huurpremie
  • Om jouw redenen om een aanbod te weigeren als ongegrond te beschouwen.

Dan contacteer je de toezichthouder om beroep of ‘verhaal’ aan te tekenen:
Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel