Beleidsplan

Het beleidsplan van Woonmaatschappij IJzer & Zee omvat naast een omgevingsanalyse en een omschrijving van de missie, vooral de strategische- en operationele doelstellingen die de woonmaatschappij wil realiseren. Ieder jaar wordt in het jaarverslag gerapporteerd of deze operationele doelstellingen ook werden gehaald.

Beleidsplan 2017 - 2040