Kopen van uw huurwoning

Als je als zittende huurder aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je het recht om je huurwoning aan te kopen (=kooprecht huurder).
Opgelet je kan dit recht maar uitoefenen tot 31/12/2021. Nadien kan je je huurwoning niet meer kopen. Het kooprecht van de huurder vervalt dus op 31/12/2021.

Voorwaarden:

Om je huurwoning te kunnen kopen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • je hebt op het ogenblik van de aankoop geen andere woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik;
 • je huurt en bewoont de woning op 24/04/2017 al 5 jaar
 • de woning was minstens 15 jaar een sociale huurwoning op 24/04/2017; 
 • je bent huurder van categorie A of B. Zowel de huurder categorie A of B kan de woning kopen;
 • je kan enkel een huurwoning aankopen, huurappartementen worden niet verkocht.

  Huurder categorie A:
  Dit betekent dat je je bij de inschrijving voor een sociale huurwoning hebt opgegeven als referentiehuurder, of dat je
  sinds de aanvang van de huurovereenkomst de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijke partner
   van de referentiehuurder bent.

  Huurder categorie B:
  Je bent gehuwd of bent gaan samenwonen met de huurder van 'categorie A' na de aanvang van de huurovereenkomst. Je woont
  samen met de huurder van 'categorie A'.
  Je bent de feitelijke partner van de huurder van 'categorie A' enn je bent met hem/haar gaan samenwonen na de aanvang van de
  huurovereenkomst. Je woont al een jaar samen met de huurder van 'categorie A'.
   

Procedure

Wij hebben volgende procedure opgesteld als je als huurder je kooprecht wil uitoefenen.

Kosten

De huurder die zijn huurwoning wil kopen, moet vooraf volgende kosten betalen:

 Administratiekosten 50 euro
 Schattingskosten 291 euro
 Metingskosten 983 euro
  1.324 euro


Dit bedrag kan niet gerecupereerd worden indien de koop niet doorgaat.

Voor verdere inlichtingen i.v.m. de eventuele aankoop van uw huurwoning neemt u contact op met
dhr. Alexandre Giele
tel. 058/31 22 40
mail info@ijzerenzee.be

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.