Inschrijvingsprocedure

Hoe moet je inschrijven?

Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wil wonen. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een woning of bouwgrond wilt kopen.

Inschrijvingsregister

Je kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je € 50, die je nadien bij een aankoop terugkrijgt. Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. 

Minstens in de oneven jaren (2019, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

Jouw gezinssituatie

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.
Ben je nog getrouwd, maar ga je scheiden? Of ben je samenwonend maar ga je uit elkaar? Dan kan je individueel inschrijven. Jouw echtgenoot of partner mag de sociale woning of bouwgrond dan niet mee kopen en de woning niet mee bewonen. 

Wat is mijn plaats in het register?

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning of bouwgrond van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuif jij omhoog in het register, tot je bovenaan staat. 

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan je bij ons navragen wat je plaatsnummer is in het register waarvoor je bent ingeschreven.

Krijg ik voorrang?

We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je de voorrangsregels. 

 1. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.
 2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.
   

Band met de gemeente

Je hebt ook altijd voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt. 
Wat is een voldoende lokale band?

 • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
 • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.
   

Hoe verloopt mijn inschrijving verder?

Nuttige documenten

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je hebt ons het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten bezorgd en het inschrijvingsgeld betaald. Dan ben je ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs met daarop je inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op het register van jouw keuze terecht. Waar je wilt wonen en de voorrangsregels bepalen hoelang je moet wachten. 
 • Zodra een project klaar is voor verkoop in het register van je keuze, nemen wij met jou contact op.

Actualisatie van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2019, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

Kan ik geschrapt worden?

Ja, dat kan.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties: 

 • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs. 
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • Je gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering.
 • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen. 
 • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.

 

Heb je nog vragen

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.