Bij aanvang van de huur.

Aanvraagformulier Huurwoning als je een sociale huurwoning wil aanvragen.

De Huurovereenkomst van Onbepaalde Duur of de Huurovereenkomst van Bepaalde Duur die je zal moeten ondertekenen nadat je akkoord bent met de aangeboden woning.

Het Reglement inwendige orde woningen  en het Reglement inwendige orde appartementen bevat alle regels die een huurder van een sociale woning moet naleven als hij een woning huurt bij Woonmaatschappij IJzer & Zee. Dit reglement moet je paraferen en ondertekenen en het wordt aan de huurovereenkomst gehecht en maakt er deel van uit.

De Plaatsbeschrijving In wordt opgemaakt bij het begin van de huur. De plaatsbeschrijving wordt ook gehecht aan de huurovereenkomst en maakt er deel van uit.Als je de huur wil opzeggen kan je op ons kantoor het document Opzeg Huurwoning komen tekenen.

De Plaatsbeschrijving Uit  wordt opgemaakt op het einde van de huur.