Wachtlijsten

De vraag naar sociale woningen  is groter dan het aanbod. Eens je ingeschreven bent, kuntje enkel afwachten. De wachtperiode kan sterk variëren per gemeente of type woning/appartement.

Jouw plaats op de wachtlijst?

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes. Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten. Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Hoelang moet je nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht. Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.
Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Hoe lang moet je wachten op een sociale woning?

Die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat de wachttijd van heel wat factoren afhangt, namelijk:

 • het aantal vrije woningen waarover we beschikken
 • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is op de wachtlijsten
 • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is met een voorrang

Om te weten welke plaats je hebt op onze wachtlijsten en binnen welke termijn je een toewijzing mag verwachten kan je ons steeds contacteren

Wat kunt je doen om jouw kans op een sociale woning te vergroten?

Je kan ook een aantal stappen ondernemen, om je kans op een sociale woning te vergroten.

 • Je kan je inschrijven bij meerdere en verschillende soorten sociale verhuurders (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren). Door je in te schrijven in meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, kan je kans op een toewijzing toenemen.
 • Je kan bij je inschrijving je keuze van de woning ruim opgeven. Als je meer woningen (waarvoor je in aanmerking komt) aanduidt, kan dit je kans op een toewijzing vergroten.
 • Je kan je inschrijven in meer dan één gemeente en zo een ruim gebied opgeven waarbinnen je wenst te wonen
 • Je kan bij je inschrijving vragen om je kandidatuur automatisch te laten verspreiden over verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen

Dit is geen garantie dat je sneller een sociale woning toegewezen krijgt. Dat hangt af van verschillende factoren.

Je gezin verandert en je staat op de wachtlijst.

Verandert je gezin? Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan. 

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt. 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn. 
Je hebt twee keuzes: 

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst. 
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.   

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

Welke woning kan ik huren ?

We bieden je een gepaste woning aan. Hiervoor kijken we naar de grootte van je gezin (de rationele bezetting, zie verder) en of je voorrang krijgt. De rationele bezetting en de voorrangsregels zijn wettelijk bepaald. 

Rationele bezetting

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. We streven naar een rationele bezettingsgraad. Wat is dat? Dat wil zeggen dat de grootte van de woning zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden.

Ons intern huurreglement (ook wel toewijzingsreglement genoemd) verduidelijkt dit nog.

Je kinderen wonen niet altijd bij je?
We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen maar er wel soms verblijven met overnachting. Dit kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. Je moet dit wel melden bij de inschrijving.

Je kinderen zijn ouder dan 18 jaar?
We tellen inwonende kinderen die ouder dan 18 jaar zijn tot hun 25ste verjaardag mee, bij de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn.

 

Wat als je de woning aanvaardt of niet aanvaard?

Wat als je de woning aanvaardt?

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.
Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
 3. We maken een huurcontract.
 4. De referentiehuurder, gehuwde partner, wettelijke of feitelijke samenwonende partner ondertekenen het huurcontract.
 5. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.
 6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …
Wat als je de woning niet aanvaardt?

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.
Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging.
Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde. De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1.001  euro in 2020.

Rationele bezetting

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. We streven naar een rationele bezettingsgraad. Wat is dat? Dat wil zeggen dat de grootte van de woning zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden.

Ons intern huurreglement verduidelijkt dit nog.

Je kinderen wonen niet altijd bij je?
We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen maar er wel soms verblijven met overnachting. Dit kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. Je moet dit wel melden bij de inschrijving.

Je kinderen zijn ouder dan 18 jaar?
We tellen inwonende kinderen die ouder dan 18 jaar zijn tot hun 25ste verjaardag mee, bij de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn. 

Actualisatie van de wachtlijsten

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021,2023). Dit wil zeggen dat we kijken of je inkomen niet te hoog is.
Je krijgt een brief met een uittreksel van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Daarop wordt je inkomen en gezinssituatie vermeld.
Als deze informatie fout is of als je je keuze wil wijzigen moet je binnen de 28 dagen reageren.
Reageer je niet dan blijft je dossier zoals het is.
Als je inkomen te hoog is moet je ons binnen de 28 dagen recente inkomensgegevens bezorgen.
Doe je dit niet dan wordt je van de lijst geschrapt.

Wanneer krijg je een tijdelijke huurovereenkomst?

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017. Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.