Schrapping

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

  1. Je aanvaardt een sociale woning.
  2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
  6. Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.
  7. Als de beirf met het éde aanbod onbesteld terugkeert.
     

Als je een huurpremie krijgt van Wonen Vlaanderen wordt deze huurpremie stopgezet bij een 1ste weigering van een aanbod.
Als je een huursubsidie krijgt van Wonen Vlaanderen verliest u die ook als uw dossier geschrapt wordt bij een 2de weigering.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.