Intern huurreglement

In het intern huurreglement heeft Woonmaatschappij IJzer & Zee alle  regels vastgelegd i.v.m.:

  • het inschrijvingsregister
  • de standaard voorrangs- en toewijzingsregels
  • de toewijzing zelf
  • de stopzetting van de huurovereenkomst
  • de betaling van de huurwaarborg
  • de rationale bezettingvan de huurwoning
  • de verzekeringen
  • de huurlasten
  • de aanpak van domiciliefraude

Het intern huurreglement werd aangepast aan de nieuwe bepalingen in het Kaderbesluit Sociale Huur en werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 02/07/2014 en is in werking getreden op 01/09/2014.

Lees hier de volledige tekst van het intern huurreglement van Woonmaatschappij IJzer & Zee