Inschrijvingsvoorwaarden

 

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden.
Er zijn vier belangrijke voorwaarden, over:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan onze SHM elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

1. Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.
Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

2. Wat is jouw leeftijd?

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

   

3. Wat is jouw inkomen?

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomengrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2021:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2021

Alleenstaande

25.557 euro

Alleenstaande met handicap

27.698 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

38.335 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.143 euro

* Een persoon ten laste betekent:
•een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
•jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
•iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Je kan ook inschrijven als:
 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.
 

4. Heb je een eigendom?

Je bent verplicht om onze maatschappij hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.

In 2017 en in januari 2020 verstrengden deze regels.

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:
•in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
•in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een zakelijk eigendomsrecht in (volle digendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal) in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.
Spreek je Nederlands of wilt u het leren?

Onze brieven zijn in het Nederlands.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen. Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

 

 
Heb je nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.