Huurlasten

Wat zijn huurlasten?

Huurlasten zijn de kosten die verbonden zijn aan het gebruik en het genot van de woning.  De kosten en lasten die ten laste van de huurder vallen, worden bepaald in Bijlage III van het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007.
Jaarlijks wordt de totale kostprijs per wijk van de in Bijlage III vermelde kosten berekend en verdeeld per woning. Maandelijks betaalt elke huurder 1/12de van deze huurlast bovenop de huurprijs.

Huurders van een appartement betalen een hogere huurlast dan de huurders van woningen, omdat er bij appartementen meer gemeenschappelijke kosten zijn.

Welke huurlasten worden aangerekend voor woningen?

 • Verzekering afstand van verhaal (huurdersaansprakelijkheid).
 • Onderhoudskosten ten laste van de huurder (onderhoudsfirma).
 • Onderhoud van de gemeenschappelijke tuin (als er een tuin is) of hagen zijn.
 • Milieubelasting (enkel Westende – Lombardsijde).
 • Later bijgebouwde garage (in een aantal gevallen).

Welke huurlasten kunnen worden aangerekend voor appartementen?

 • Verzekering afstand van verhaal (huurdersaansprakelijkheid).
 • Onderhoudskosten ten laste van de huurder (onderhoudsfirma).
 • Verbruik elektriciteit van de gemene delen (gang + garage + liften + buitenverlichting).
 • Onderhoud van de lift.
 • Keuring van de lift.
 • Ondergrondse afvalcontainers (enkel Oostduinkerke Voorduinen).
 • Vloermatten aan de voordeur (Aneca).
 • Onderhoud van de inkom, gang trappen (als dit niet door de huurder gebeurt).
 • Onderhoud van de gemeenschappelijke tuin (als er een tuin is) of hagen zijn.
 • Soms waterverbruik van een gemeenschappelijk kraantje.
 • Strooien van zout door onze onderhoudsmensen in de winter.
 • Reinigen rioleringen en ontstoppingen.
 • Jaarlijks reinigen goten en platte daken.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.