Huren

Woonmaatschappij IJzer & Zee is een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen en appartement verhuurt. 

Indien u een woning of een appartement wenst te huren bij onze maatschappij dient u aan een aantal toelatingsvoorwaarden te voldoen. Wij verhuren woningen in verschillende regio's. Waar zich precies welke woningen bevinden, krijgt u te zien onder Aanbod.

Om een woning/appartement te kunnen huren moeten enkele formaliteiten in orde zijn. Deze zijn bij wet vastgelegd in het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007.

Onder het onderdeel Algemene informatie vindt u alle informatie terug over: hoe inschrijven, wachttijden, ...

Een gezin dat al een sociale woongelegenheid huurt bij onze maatschappij en wenst te verhuizen, kan een mutatie aanvragen.

De huurprojecten die gepland staan vind je onder nieuwe huurprojecten.