Tips verluchten woning

Hoe uw woning verluchten.

Zet de ramen van de slaapkamer en de badkamer minstens één uur per dag open. De vochtige lucht kan dan naar buiten en wordt vervangen door gezonde droge buitenlucht. Verlucht ook de living en het ganse huis minsten een half uur per dag, zelfs in de winter.
Bij het verluchten zet je best de verwarming even af.

Je verliest dan inderdaad wat warmte in de woning ,maar onderzoek heeft uitgewezen, dat droge lucht sneller opwarmt dan vochtige lucht.
Binnen in de woning wordt het dan ook gezonder om te leven en vooral voor de kinderen is dit belangrijk.

Verluchtingssystemen.

In de wat oudere woningen zijn er ventilatieroostertjes. Laat deze roostertjes altijd open staan, zodat er steeds verse lucht binnenkomt.
Door de händel van de Velux wat naar beneden te doen kan je de kamer dan constant verluchten.

In de nieuwe woningen zijn er elektrische ventilatiepompen. Zet deze pomp nooit af en zorg dat de ventilatiemonden altijd open staan.

In appartementen is er soms een centraal ventilatiesysteem. Zorg dat de ventenitaliemonden altijd open zijn, zodat er voldoende lucht kan weggezogen worden.

Wat als je niet verlucht ?

Als je niet verlucht blijft de vochtige en ongezonde lucht in de woning hangen. Dit is niet goed voor de gezonheid van de bewoners en vooral niet voor de kinderen en babys.

De vochtige lucht slaat neer op de koudste delen van de woning (buitenmuren, betonbalken boven ramen...) en vormt daar zwarte puntjes. Sommige huurders spreken dan over schimmel en een vochtige woning, terwijl zij  net zelf deze schimmel veroorzaken door de woning onvoldoende te verluchten. Verlucht dus iedere dag je woning !!!