Tips over het onderhoud van jouw woning vind je in het Zie-Zo boekje.

Tips onderhoud en herstellingen - schrijnwerk

1.1 Kasten en keukenkasten

Onderhoud

Onderhoud de kasten goed en zorg ervoor dat ze op voldoende verschillende tijdstippen verlucht worden.
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de kasten met een beetje water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Vermijd hierbij het gebruik van een harde spons. Laat het even inwerken en veeg het vuil weg.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de kast bv. bij vlekken, bij kromtrekken,...  De huurder
Er is schade aan de kast omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen      De huurder
Er is schade aan de kast door opstijgend vocht              IJzer & Zee
Er is schade door normale slijtage  IJzer & Zee


1.2 Scharnieren

Onderhoud

Smeer de scharnieren eenmaal per jaar met een lichte smeerolie.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het scharnier is stuk gemaakt      De huurder
De vijzen van het scharnier zijn los of weg      De huurder
Het scharnier is versleten en verouderd (ouder dan 30 jaar)      IJzer & Zee


1.3 Binnendeuren

Onderhoud

Was de binnendeuren om de 6 maanden af met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Gebruik nooit een harde spons.
Schilder de deuren om de 5 jaar. Kleef het glas af voor het schilderen.

Opgelet!

Deuren in aluminium, kunststof of glas mogen nooit geschilderd worden.
Glaspanelen in of rond de binnendeuren mogen nooit overschilderd worden.

Herstelling

Wat is er aan de hand Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De deur sleept door vuil onder de deur De huurder
De deurlijsten zijn weg, los of gebroken De huurder
De klink is los of gebroken De huurder
De deur valt niet in het slot De huurder
Het slot is stuk De huurder
De deurpomp van een zelf-sluitende deur is stuk omdat de deur werd geblokkeerd De huurder
De deur is rot door slecht onderhoud De huurder
De deur sleept omdat de vloer omhoog kwam IJzer & Zee

 

1.4 Buitendeuren

Onderhoud

Was de buitendeuren om de 6 maanden af met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Smeer eenmaal per jaar de scharnieren en het slot in met lichte smeerolie. Schilder de buitendeuren om de 5 jaar langs de binnenkant of behandel ze met olie.

Opgelet!

Deuren in aluminium, kunststof of glas mogen nooit geschilderd worden.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De deur trekt krom of zakt af door het steeds laten openstaan De huurder
De deur sleept door vuil onder de deur De huurder
De deurlijsten zijn weg, los of gebroken De huurder
De deur sleept door een losse of kapotte rubber De huurder of IJzer & Zee*
De deur sleept door losse scharnieren De huurder of IJzer & Zee* 
De klink is los of gebroken  De huurder 
Het slot is stuk  De huurder 
Glaspanelen in de deur zijn stuk  De huurder, maar via IJzer & Zee 
De deur is rot  IJzer & Zee 
De deur vertoont krimpverschijnselen t.g.v. specifieke materiaalgedragingen IJzer & Zee 

 

1.5 Sleutels en sloten

Onderhoud

Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een reservesleutel maken.
Woont u in een appartement en bent u de sleutel van de gemeenschappelijke inkomdeur kwijt? Neem contact op met IJzer & Zee.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De sleutel is stuk of verloren  De huurder
Het slot moet hersteld of vervangen worden  De huurder of IJzer & Zee*

*Wanneer de herstelling het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de IJzer & Zee gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

1.6 Ramen

Onderhoud

Reinig regelmatig de vensters.
Was de ramen enkel af met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel.
Maak éénmaal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen.

Opgelet!

Schilder nooit ramen in aluminium of kunststof.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De klink is los of gebroken De huurder
Het slot is stuk De huurder
De raamlijsten zijn weg, los of gebroken De huurder
Er is condens (vocht) aan de binnenkant van de ruiten De huurder
Er is schade t.g.v. het niet regelmatig openen en/of verluchten van ramen (door dicht schilderen, dicht plakken,..) De huurder 
Er is condens (vocht) tussen het dubbel glas  IJzer &Zee 
Het raam is rot  IJzer & Zee (tenzij slecht of niet onderhoud door huurder is vastgesteld)
Er zijn geen afvoergaatjes  IJzer & en Zee 
Het raam kan niet open want het is dichtgeschilderd door de SHM  IJzer & Zee
Het raam klemt  IJzer & Zee
(tenzij duidelijke schade door huurder is vastgesteld)


1.7 Rolluiken

Onderhoud

poets éénmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel.

Opgelet!

Aanvragen tot voorzetrolluiken worden niet meer aanvaard.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het lint van het rolluik is stuk of ontbreekt De huurder
Er is een lat van het rolluik gebroken De huurder
Het rolluik zit vast in de rolluikkast De huurder
Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait gebroken is  IJzer & Zee (tenzij duidelijke schade door huurder vastgesteld) 


1.8 Dakvlakramen (Velux)

Onderhoud

Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de velux. Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie.

Opgelet!

Een velux mag je nooit vernissen of verven.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De hendel is los of kapot De huurder
De raamlijsten zijn weg, los of gebroken De huurder
Het raam is stuk door nalatigheid van de huurder (bvb. bij wind)     De huurder
Het scharnier is stuk door een fout  in de constructie  Ijzer & Zee
De hendel is stuk door een fout in de constructie IJzer & Zee 
Er zit damp of stof tussen het dubbel glas IJzer & Zee 


1.9 Glas (bij ramen)

Onderhoud

Poets om de maand de ruiten.
Verlucht je woning regelmatig.
Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de badkamer.
Zo voorkom je condens (= vocht op de ramen, zwarte vlekken op muren en  plafonds).

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het glas is gebroken De huurder MAAR via IJzer & Zee
Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing            IJzer & Zee
Het glas is gebroken door zetting van het gebouw IJzer & Zee


1.10 Trappen

Onderhoud

Stof elke week de trap af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel.
Schilder een geverfde trap om de 5 jaar.
Vernis een houten trap om de 5 jaar.

Opgelet!

Schilder nooit een verniste trap.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er zijn gaten in de trap De huurder
De trapleuning staat los De huurder
Er is een trede stuk door overbelasting De huurder
Er is een trede stuk door een fout in de constructie IJzer & Zee 
De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn rot  IJzer & Zee 
Er zit houtworm in de trapleuning, de treden of de zijkant van de trap  IJzer & Zee 


1.11 Garagepoort

Onderhoud

Was de garagepoort 2 maal per jaar af.
Smeer ieder jaar de rolletjes in de geleider van de poort met smeerolie.
Voor het slot gebruik je best grafiet.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het slot is kapot De huurder
De sleutel of veer zijn los, kapot of weg De huurder
De hengsels of veer zijn los, kapot of weg De huurder of IJzer & Zee**
De poort is doorgeroest      De huurder of IJzer & Zee* 
De vloerlat aan de garagepoort ligt los of is verroest  IJzer & Zee 
De poort is verouderd  IJzer & Zee 
De poort gaat niet meer dicht  De huurder of IJzer & Zee** 

*Wanneer de doorgeroeste poort het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de IJzer & Zee gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdig slijt die te wijten zijn aan de huurder, zullen de kosten aan de huurder aangerekend worden.

**Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de IJzer & Zee gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

1.12. Vast meubilair (ingebouwde kasten, keukens,...)

Er mogen geen aanpassingen aan het vast meubilair gebeuren zonder de voorafgaandelijke toestemming van IJzer & Zee.

Onderhoud

Verlucht regelmatig het vast meubilair.
Meld onmiddellijk een lek in de keuken of het badkamermeubel.
Regel regelmatig de deurtjes bij.

Opgelet!

Vast meubilair mag niet bekleefd of geverfd worden.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het vast meubilair heeft vlekken of trekt krom De huurder
De deurtjes moeten bij-geregeld worden De huurder
De scharnieren van de kastdeurtjes moeten vervangen worden De huurder
Vervangen ten gevolge van normale slijtage IJzer &  Zee 
Opgezwollen deurtjes of legplanken De huurder of IJzer & Zee* 

*Wanneer het gebrek het gevolg is van  normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de IJzer & Zee gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.