Welkom op de website van Woonmaatschappij IJzer & Zee

U kan bij ons terecht voor:

 

  • het huren van een sociale woning
  • het kopen van een sociale woning
  • de Vlaamse Woonlening

Heeft u vragen over de voorwaarden? Wenst u zich in te schrijven? Wenst u een afspraak voor een simulatie van de Vlaamse Woonlening?
Neem gerust contact op of kom langs tijdens onze openingsuren.

Laatste nieuws

24/03/2016


058 31 22 40
Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u

WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - BRUGSE STEENWEG 2 - 8630 VEURNE

Alle openingsuren

DISCLAIMER

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij. Woonmaatschappij IJzer & Zee  heeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Woonmaatschappij IJzer & Zee. Je mag hierop geen inbreuk maken. Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven. Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Woonmaatschappij IJzer & Zee  Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.
Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

info@ijzerenzee.be

Herstellingen of nood

Klachten

Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation